Posiedzenia Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu

w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą w terminach:

11 WRZESIEŃ, 25 WRZESIEŃ

9 PAŹDZIERNIK, 23 PAŹDZIERNIK

6 LISTOPAD, 20 LISTOPAD

11 GRUDZIEŃ

8 STYCZEŃ, 22 STYCZEŃ

5 LUTY, 19 LUTY

4 MARZEC, 18 MARZEC

1 KWIECIEŃ, 22 KWIECIEŃ

6 MAJ, 20 MAJ

3 CZERWIEC, 17 CZERWIEC, 

8 LIPIEC, 29 LIPIEC, 

12 SIERPIEŃ, 26 SIERPIEŃ

 

 Wnioski będą rozpatrywane do 14 dni od dnia złożenia  przez rodzica kompletu dokumentów. W przypadku nauczania indywidualnego rozpatrywane są do 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wziąć udział  w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Nieobecność rodziców/prawnych opiekunów na Zespole Orzekającym nie wstrzymuje obrad.