mgr Agata Nowińska –  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor placówki, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback.

Diagnoza uogólnionych i specyficznych trudności w nauce - dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, indywidualna i grupowa terapia dla młodzieży dyslektycznej, terapia ogólnorozwojowa, poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli, szkolenia  Rad Pedagogicznych, terapia EEG-Biofeedback.

 

mgr Zofia Herok – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pedagog, doradca zawodowy, terapeuta EEG-Biofeedback.

Diagnoza i terapia pedagogiczna, ze szczególnym uwzględnieniem trudności dyslektycznych, diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych, zajęcia warsztatowe w zakresie preorientacji i poradnictwa zawodowego, terapia EEG-Biofeedback.

 

mgr Katarzyna Josse – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logopeda, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa.

Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących, terapia wczesnego wspomagania rozwoju, terapia Tomatisa.

 

mgr Ewa Kołodziej – e-mail 

Psycholog, doradca zawodowy.

Diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne, diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

mgr Karolina Kozioł – e-mail 

Psycholog, surdopedagog.

Diagnoza przyczyn trudności szkolnych, terapia zaburzeń lękowych dzieci, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, diagnoza i terapia psychologiczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących.

 

mgr Aleksandra Ziajka – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta terapii Johansena.

Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapia indywidualna i grupowa, diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, terapia Johansena, terapia wczesnego wspomagania rozwoju.

 

mgr Edyta Klanowska- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog, terapeuta EEG-Biofeedback.  

Diagnoza i terapia pedagogiczna , konsultacje dla rodziców, poradnictwo, terapia EEG-Biofeedback.

 

mgr Jadwiga Matyszkiewicz – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logopeda, surdologopedia, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta metody Tomatisa.

Badania logopedyczne, terapia logopedyczna indywidualna i zbiorowa, działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, przesiewowe badania słuchu i mowy, działania profilaktyczne na terenie przedszkoli, doradztwo merytoryczno-metodyczne dla rodziców i nauczycieli, terapia integracji sensorycznej, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących.

 

mgr Hanna Oćwieja 

Psycholog, terapeuta EEG Biofeedback.

Diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne, terapia EEG-Biofeedback.

 

mgr Maria Stachoń-Wójcik 

Psycholog. 
Diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne, terapia wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła dla rodziców. 

 

mgr Monika WilkBauer – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog, terapeuta terapii Johansena.

Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje dla rodziców, terapia wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła dla rodziców.

 

mgr Grażyna Występek- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog, doradca zawodowy.

Diagnoza i terapia psychologiczna dla dzieci w wieku szkolnym, doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, badania psychologiczne pod kątem predyspozycji zawodowych, zainteresowań zamiłowań.

 

mgr Aneta Pecold – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI.

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapia wczesnego wspomagania rozwoju.

 

mgr Iwona Pietrańczyk- e-mail: 

Psycholog, logopeda.

Diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne, diagnoza logopedyczna, terapia wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

mgr Ewa Drost- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog

Diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne.

 

mgr Agnieszka Karkoszka- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog

Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, konsultacje dla rodziców, terapia wczesnego wspomagania rozwoju.

 

mgr Marta Jankowska- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog

Diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne.

 

mgr Agnieszka Baraniec- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Logopeda, neurologopeda

Badania logopedyczne, terapia logopedyczna indywidualna i zbiorowa.