Ogłoszenie o zamówieniu

poniedziałek, 12 marca 2018
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U...
Więcej…

Informacja o zamówieniu

piątek, 09 marca 2018
Informacja o zamówieniu z dnia 13.03.2018 roku Informacja o zamówieniu z dnia 09.03.2018 roku

Informacja z otwarcia ofert

czwartek, 01 marca 2018
Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

wtorek, 20 lutego 2018
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U...
Więcej…

Oferty zajęć

piątek, 01 września 2017
 OFERTAPORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIERUNIUNA ROK SZKOLNY 2017/20181.„Niedosłuch centralny a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole. Terapie wspomagające”Prelekcja dla nauczycieli...
Więcej…