Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina

www.ledziny.caritas.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

www.mops.bierun.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

www.mops-ledziny.ovh.org

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

www.pcpr.powiatbl.pl

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach

www.um.katowice.pl/strony/sppp/info.htm

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/40/38/Oddzial_Slaski.html

 

Strona Dzieci Sprawnych Inaczej

http://www.dzieci.org.pl

 

Forum Autyzmu

www.forumautyzmu.pl

 

Ćwiczenia dla dzieci niedosłyszących

http://ktotomowi.pl

 

Stowarzyszenie Niezwykłe Dzieci

www.niezwykledzieci.adhd.org.pl

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji

www.ptd.edu.pl

 

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

www.ptwm.org.pl

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

http://www.116111.pl/

 

Fundacja Dzieci Niczyje

http://fdn.pl/

 

Internetowa Poradnia Antynarkotykowa

www.narkomania.org.pl

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.waw.pl

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

www.kuratorium.katowice.pl

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.edu.pl

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

www.oke.jaworzno.pl