Oferty zajęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 września 2017 00:00

 

OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIERUNIU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


1.„Niedosłuch centralny a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole. Terapie wspomagające”

Prelekcja dla nauczycieli i rodziców.

prowadzące: Maria Lasok – pedagog, logopeda

                       Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog

                       Katarzyna Josse – pedagog, surdopedagog, logopeda

                       Monika Wilk-Bauer – psycholog


2. „Dziecko z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”

Warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli obejmujące problematykę wad słuchu oraz ich wpływu na funkcjonowanie szkolne dziecka, a także omówienie metod pracy z dzieckiem niesłyszącym i niedosłyszącym.

prowadzące: Katarzyna Josse – logopeda, surdopedagog,

                       Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda

                       Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog


3.„Jak wspomagać i prawidłowo rozwijać mowę naszych pociech”

Prelekcja wraz z przykładami i propozycjami zabaw dla rodziców dzieci przedszkolnych

prowadzące: Katarzyna Josse - pedagog surdopedagog, logopeda

                       Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda


4.„Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”

prowadzące: Aleksandra Ziajka – pedagog

                         Monika Wilk-Bauer – psycholog


5.„Dam radę!'

Zajęcia grupowe dla 5-6 latków, rozwijające funkcje poznawcze i umiejętności społeczne

prowadzące : Anna Jermak - psycholog

                        Iwona Pietrańczyk - psycholog

                         Aleksandra Ziajka - pedagog


6.,, Stop agresji”

Zajęcia dla 6 latków realizowane w grupach przedszkolnych

prowadząca: Anna Jermak - psycholog


7. „Dojrzałość szkolna dziecka według nowej podstawy programowej”

Prelekcja wraz z prezentacją multimedialną dla rodziców.

Prelekcja i warsztaty dla nauczycieli.

prowadzące: Monika Wilk-Bauer – psycholog,

                       Katarzyna Josse – pedagog, logopeda,

                      Maria Lasok – pedagog, logopeda

                        Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog

                       Anna Jermak - psycholog


8.„Kształtowanie poczucia własnej wartości u dziecka”

Zajęcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

prowadząca: Iwona Pietrańczyk - psycholog


9.„Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?”

Prelekcja dla rodziców.

prowadzące: Aleksandra Ziajka - pedagog              

                  Monika Wilk-Bauer – psycholog


10.„Dyskalkulia rozwojowa”

Warsztaty dla nauczycieli

prowadząca: Maria Lasok – pedagog, logopeda


11. „Funkcjonowanie dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w grupie przedszkolnej i szkolnej.”

Prelekcja dla nauczycieli i rodziców.

prowadzące: Aleksandra Ziajka – pedagog, surdopedagog,

                       Katarzyna Josse – pedagog, surdopedagog, logopeda

                       Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda


12. „Nie chce czy nie potrafi? Jak motywować dziecko do nauki?”

Prelekcja dla rodziców uczniów IV-VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjum

prowadzące: Karolina Kozioł – psycholog,

                       Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy.


13. „Zawód i praca a predyspozycje indywidualne”

Zajęcia warsztatowe dla uczniów VIII kl. szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum realizowane na terenie szkół.

prowadząca: Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy


14. „Znam swoje mocne strony – znajdę pracę marzeń”

Grupa warsztatowa dla zainteresowanej młodzieży gimnazjalnej realizowana na terenie poradni.

Cykl 6 spotkań (czas jednego spotkania 1,5 godziny) poświęconych poszukiwaniu swoich mocnych stron, rozpoznaniu indywidualnych predyspozycji zawodowych, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, twórczego myślenia oraz radzenia sobie ze stresem.

Prowadzący: Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy

                  Karolina Kozioł – psycholog


15. „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne - Internet”

Warsztaty dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjum, obejmujące tematykę zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież oraz profilaktykę e – uzależnień.

Czas trwania – 2 godziny

prowadząca: Karolina Kozioł - psycholog


16. „Internet – zabawa czy zagrożenie?”

Prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wprowadzająca w problematykę związaną z używaniem i nadużywaniem Internetu. Rodzice zdobędą podstawową wiedzę o bezpieczeństwie dziecka w sieci, portalach społecznościowych i grach komputerowych oraz ich wpływie na rozwój dziecka. Prezentacja zawiera krótki test pozwalający ocenić, czy dziecko jest zagrożone uzależnieniem od Internetu oraz wskazówki, jak temu zapobiec.

prowadząca: Karolina Kozioł – psycholog


17. „Log-out”

Zamknięta grupa warsztatowa dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej zagrożonych uzależnieniem od Internetu. Zajęcia prowadzone na terenie poradni ( Filia w Lędzinach). Liczb miejsc ograniczona.

prowadzące: Karolina Kozioł – psycholog

                       Zofia Herok - pedagog, doradca zawodowy


18. „Stres – wróg czy przyjaciel?”

Warsztaty dla klas III gimnazjum realizowane na terenie szkoły

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

prowadzące: Karolina Kozioł – psycholog

                       Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy


19. „Jestem przyjacielem - mam przyjaciół. Integracja zespołu klasowego”

Zajęcia dla klas realizowane na terenie szkoły.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (bez przerwy)

prowadzące: Karolina Kozioł – psycholog

                       Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy

                       Iwona Pietrańczyk – psycholog


20. „Komunikacja rówieśnicza - rozwiązywanie konfliktów klasowych”

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych.

prowadząca: Iwona Pietrańczyk - psycholog


21. „Trudności emocjonalne współczesnego ucznia”

Prelekcje dla rodziców i rad pedagogicznych

Prowadząca: Maria Stachoń – Wójcik – psycholog


22. „Zaburzenia ze spektrum autyzmu - wczesne symptomy”

Zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: Iwona Pietrańczyk – psycholog

                       Anna Jermak - psycholog


23. ,,Zaburzenia ze spektrum autyzmu - przegląd terapii wspomagających rozwój dziecka”

Zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: Anna Jermak - psycholog


24. „Metoda Delacato - na czym polega?”

Zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: Anna Jermak - psycholog


25. „Teoria umysłu. Model terapii stymulacyjno-poznawczej w pracy z dziećmi autystycznymi”

Zajęcia dla nauczycieli

prowadząca: Anna Jermak - psycholog


26. Warsztaty – „Szkoła dla rodziców”

prowadzące:   Maria Stachoń-Wójcik – psycholog

                         Monika Wilk-Bauer – psycholog


27. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych.

prowadząca: Iwona Pietrańczyk – psycholog


28. Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z dziećmi autystycznymi.

prowadząca: Iwona Pietrańczyk – psycholog


29. Grupa wsparcia dla logopedów

prowadzące: Katarzyna Josse – pedagog, logopeda, surdologopeda

                       Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda

                         Zofia Langer – logopeda


30.„Symptomy dysleksji” - prelekcje dla rodziców

prowadzące:   mgr Zofia Herok – pedagog,

mgr Agata Nowińska – pedagog,

mgr Maria Lasok – pedagog, logopeda,

mgr Zofia Langer – logopeda.


31.”Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

prowadzące:   mgr Zofia Herok – pedagog,

mgr Agata Nowińska – pedagog,

mgr Aleksandra Ziajka – pedagog.


32.„Możliwości intelektualne dziecka a jego funkcjonowanie dydaktyczne”

Warsztaty dla rad pedagogicznych. W ramach spotkania omówione zostaną, na konkretnych przykładach, mechanizmy funkcjonowania poznawczego uczniów o różnym poziomie możliwości intelektualnych oraz sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie form, środków i metod pracy do ich indywidualnych potrzeb (czekamy na zgłoszenia rad pedagogicznych).

prowadzące: mgr Agata Nowińska – pedagog,

mgr Zofia Herok– pedagog.


33.„Interpretacja wskazań i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię”

Warsztaty dla rad pedagogicznych.

prowadząca: mgr Agata Nowińska – pedagog,

mgr Zofia Herok – pedagog.


34. „Orzeczenie- jak uzyskać orzeczenie? I co dalej?”

Zajęcia skierowane dla rodziców, ubiegają się o orzeczenie dla swojego dziecka

prowadząca: mgr Agata Nowińska


35. „EEE-Biofeedback- warsztaty dla młodzieży”

Zajęcie skierowane dla młodzieży prowadzone na terenie poradni w grupach 10-15 osobowych.

prowadzący:   mgr Agata Nowińska


36. „Rozwój psychoruchowy dziecka – integracja sensoryczna” – prelekcja dla rodziców i nauczycieli

prowadzące:   mgr Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopeda, terapeuta SI,

mgr Aneta Pecold – rehabilitant – terapeuta SI.


E-Poradnia.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą skorzystać z tej formy kontaktu z poradnią przesyłając mailem swoje pytanie lub krótki opis problemu. Odpowiedzi udzielać będzie psycholog zatrudniony w poradni w ciągu 2-3 dni. Formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej poradni www.poradnia.powiatbl.pl

Proszę szukać zakładki E-Poradnia w głównym menu.Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi

w celu ustalenia konkretnych terminów realizacji zajęć.