Szanowni Państwo
 
 
Wnioski dotyczące realizacji zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 
w naszej placówce w roku szkolnym 2023/2024 będą przyjmowane w sekretariacie poradni 
w Bieruniu, ul. Granitowa 130 od dnia 10.07.2023 roku.
 
Warunkiem przyjęcia dokumentów jest złożenie wniosku wraz z oryginałem opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania.
 
Zajęcia prowadzone w poradni w ramach WWRD odbywają się w godzinach: 
8.00- 17:00.
 
O możliwym terminie realizacji zajęć decyduje specjalista.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia pełnej dokumentacji. 
Liczba miejsc jest ograniczona.
 
 
 
Z poważaniem
 
Agata Nowińska
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu