WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - 2021/2022

Informujemy, że dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mają możliwość realizacji zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu.

Warunkiem objęcia dziecka zajęciami jest złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna w terminie od 12.07.2021 w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu, ul. Granitowa 130.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej poradni.

 

DECYDUJE KOLEJNOŚC ZGŁOSZEŃ

ILOŚC MIEJSC OGRANICZONA

 

 

WNIOSEK