Poniżej przestawiamy sprawozdanie finansowe za 2020 rok z PPP w Bieruniu. 

- Zestawienie zbiorcze

- Rachunek zysków i strat 

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa