Projekt
Informacja o udzieleniu zamówienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
środa, 26 listopada 2014 20:35

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację usług edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie pn.
Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko – lędzińskim.
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawców do realizacji usług edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie pn. Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko – lędzińskim, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie oceny nadesłanych ofert według przyjętych kryteriów oceny ofert, opisanych w zaproszeniu do składania ofert, wybrano i podpisano umowy w sprawie zamówienia na realizację usług edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie pn. Kompetentni
w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko – lędzińskim, z następującymi Wykonawcami: 
1. Na realizację usług edukacyjnych w ramach części nr 1, 2, 3, 5 została podpisana umowa z firmą: eSTIMEDIA Szymon Tymrakiewicz, 43-300 Bielsko-Biała ul. Łagodna 91/21.
2. Na realizację usług edukacyjnych w ramach części nr 4, 6, 7, 8 została podpisana umowa z firmą: Specjalistyczna Praktyka Korepetycyjna "TRENER" Łyszczarz Ewa, 43-250 Pawłowice ul. K. Miarki 6. 
 
Do realizacji zamówienia zostali wybrani Wykonawcy, których oferta była najkorzystniejsza według przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego, które były określone
w "Zaproszeniu do składania ofert".
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu 3.5 mieszczącego się w Woli przy ul. Kopalnianej 6, nr tel. 799 151 520.

 

Poprawiony: środa, 14 stycznia 2015 07:48
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
piątek, 07 listopada 2014 20:43

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na wykonanie usług edukacyjnych w Projekcie pn. Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim.

1)Termin składania ofert: do 14 listopada 2014 roku do godziny 10:00 na adres Biura projektu: 43-225 Wola ul. Kopalniana 6.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

2)Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie pn.
Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko – lędzińskim,który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Usługi edukacyjne będą organizowane dla poniżej wymienionych placówek
edukacyjnych:
a) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki, 43-220 Świerczyniec ul.
Sierpowa 38,
b) Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Lędzinach, 43-144 Lędziny ul. Goławiecka 36,
c) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lędzinach, 43-144 Lędziny ul.
Goławiecka 36,
d) Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego
    w Bojszowach, 43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 3,
e) Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia, 43-155 Bieruń ul. Warszawska 294,
f) Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, 43-143 Lędziny ul.
Pokoju 4,
g) Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, 43-155 Bieruń ul.
Granitowa 130,
h) Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, 43-150 Bieruń ul.
Licealna 17.

Ze względu na charakter usługi całość zamówienia podzielono na 8 odrębnych części, dopuszczając możliwość składania oferty na dowolną liczbę części przez Wykonawców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Załącznik nr 1" oraz "Zaproszenie do składania ofert" - patrz dokumenty w załączeniu!

3)Kryteria oceny ofert:
a)Cena oferty: 50 %
b)Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby wykonanych godzin dydaktycznych/zegarowych zajęć dla nauczycieli w różnych
formach doskonalenia: 30 %
c)Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby lat wykonywania i realizacji usług edukacyjnych na rzecz kadry oświatowej 20 %

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZORCOWA UMOWA

Poprawiony: środa, 14 stycznia 2015 07:48
 
Wyniki przetargu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
środa, 08 października 2014 13:16

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bieruniu uprzejmie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE II) w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. „Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Poprawiony: środa, 14 stycznia 2015 07:48
 
Przetarg nieograniczony PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
poniedziałek, 29 września 2014 14:21

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bieruniu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE II) w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. ,,Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”

Termin składania ofert: do 06.10.2014 roku do godz. 11:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia dostępnych poniżej:

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotych Warunków Zamówienia

Załaczniki nr 2-7b SIWZ- plik do pobrania

Poprawiony: środa, 14 stycznia 2015 07:48
 
Wyniki przetargu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
wtorek, 02 września 2014 12:38

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bieruniu uprzejmie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawców w ramach prowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacjiw roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. „Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

Poprawiony: piątek, 19 września 2014 07:02
 
Wyjaśnienie do SIWZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 00:00

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bieruniu poniżej prezentuje wyjaśnienia treści Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia do prowadzonego postępowania

w trybie przetargu nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. "Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, realizowanego z Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Termin składania ofert: do 27.08.2014 roku do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia dostępnych w aktualności oraz BIP z dnia 20.08.2014r.

 

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia: plik do pobrania.pdf

 

Poprawiony: piątek, 19 września 2014 07:02
 
Strona 1 z 4