Zaproszenie do udziału PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
piątek, 22 listopada 2013 11:01

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Partner projektu Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli wraz z Liderem projektu

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieruniu zaprasza pracowników zatrudnionych

w placówkach oświatowych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego

do udziału w pracach:

 

- Sieci Współpracy i Samokształcenia dla pedagogów

- Sieci Współpracy i Samokształcenia dla kadry kierowniczej

 

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia zostaną utworzone w ramach projektu ,,Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu

doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim” realizowanego w okresie od 1 października 2013r. do 31 lipca 2015r. na terenie

powiatu bieruńsko - lędzińskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Regulamin do sieci

Zaproszenie do udziału w projekcie- sieci

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w sieci

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2014 09:10