Spotkania superwizyjne i warsztatowe PDF Drukuj Email
środa, 26 października 2011 21:09

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 W BIERUNIU SERDECZNIE ZAPRASZA

pedagogów i psychologów z powiatu bieruńsko-lędzińskiego do udziału w spotkaniach superwizyjnych i warsztatowych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieruniu.

Celem spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z organizacją  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.


 

TEMATYKA SPOTKAŃ Z PEDAGOGAMI  I  PSYCHOLOGAMI

1.

a) Ewaluacja funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - sala konferencyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu Filia w Lędzinach
ul. Lędzińska 24  – 26.10.2011 r. – godzina 10.00.

b) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – spotkanie z pracownikami MOPS Lędziny - sala konferencyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu Filia w Lędzinach
ul. Lędzińska 24  – 26.10.2011 r. – godzina 10.00.

2. Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera – ewaluacja IPET - Gimnazjum w Bojszowach
ul. Św. Jana 33a – 23. 11. 2011 r., godzina 10.00.

3. Dziecko niedosłyszące w szkole – konstruowanie i ewaluacja IPET-u - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bieruniu ul. Granitowa 130  (nowa siedziba poradni) - 11.01. 2012 r., godzina 10.00

4.

a) Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bieruniu
ul. Granitowa 130  – 14.03.2012 r., godzina 10.00.

b) Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bieruniu
ul. Granitowa 130  – 14.03.2012 r., godzina 10.00.

5. Wykorzystanie w konstruowaniu IPE-tów i PDW orzeczeń i opinii poradni – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Bieruniu ul. Granitowa 130 -  16.05.2012 r. godzina 10.00.

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 27 października 2011 06:19