Poradnictwo zawodowe PDF Drukuj Email

Do zadań działu orientacji i poradnictwa zawodowego należy:

 1. dostarczanie uczniom informacji o możliwościach dalszego kształcenia,
 2. uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych szkół dotyczących orientacji zawodowej,
 3. pogadanki, prelekcje, zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczące ich roli w procesie wyboru zawodu przez dziecko,
 4. prelekcje dla uczniów dotyczące uwarunkowań właściwego wyboru zawodu,
 5. badania diagnostyczne mające na celu ukierunkowanie zawodowe uczniów,
  • z trudnościami w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia,
  • z wadami fizycznymi i przewlekłymi schorzeniami,
  • kandydatów do szkól przysposabiających do zawodu,
  • uczniów stojących przed koniecznością zmiany szkoły ze względu na stan zdrowia,
 6. udzielanie porad bez badań,
 7. udzielanie pomocy (badania, konsultacje, porady) uczniom liceów ogólnokształcących w wyborze zawodu i kierunku studiów,
 8. zajęcia warsztatowe dla uczniów aktywizujące proces wyboru zawodu,
 9. zajęcia podnoszące poziom wiedzy uczniów dotyczącej aktywnych form szukania pracy i umiejętności autoprezentacji,
 10. współpraca ze specjalistami medycyny pracy.
 11. doskonalenie form i metod pracy.